Dziękujemy $title $firstName $lastName za e-maila.

Numer rezerwacji: $reservationNumber
Numer(y) umowy wynajmu: $rentalAgreementNumber
Biuro wynajmu: $rentalOffice
Zwrot grzecznościowy: $title
Imię: $firstName
Nazwisko: $lastName
Telefon: $contact
e-mail: $customerEmail
Uwagi: $comment