Wypożyczalnia samochodów Budget Polska

Główne biuro

Jupol Car, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Łopuszańska 12a, 02-220 Warszawa
Polska

Tel.: +48 (22) 113 91 10

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000162897
NIP 522-000-14-70, REGON 002000659

Kapitał zakładowy wpłacony: 623.000,00 zł

Centrum rezerwacji

Rezerwacje krajowe i międzynarodowe

tel. +48 221 139 100

e-mail: Budget.Reservations@abg.com

Obsługa klienta po zakończeniu najmu

Zapytania dotyczące faktur i umów najmu

tel. +48 221 139 110

email: Pl_budget.Customer_service@abg.com