Kontakt

Biuro Główne
Jupol Car, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Łopuszańska 12a
02-220 Warszawa
Polska
Tel.: +48 (22) 113 91 10

    info@budget.com.pl

    Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
    XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000162897
    NIP 522-000-14-70, REGON 002000659
    Kapitał zakładowy wpłacony: 623.000,00 zł